வான்மதியல்ல வீட்டினுள்.. மனத்தினுள்..

தரநிலை

இருளினில் ஒளி கொடுப்பது

தெருவிளக்கும் வான் மதியும்

மட்டுமல்ல

விளக்குகளும்

அலங்கார மின் விளக்குகளும்தான்.

ஹோட்டேல் விளக்கு

மனதிற்கு ஒளிகொடுப்பது

பூசையும் புனஸ்காரமுமல்ல

வெளிவேசமும்

பாசாங்கு வார்த்தைகளுமல்ல.

மாசற்ற மனத்துடன்

மன்னுயிர் நேசம் மட்டுமே.

Advertisements

One response »

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s