வேலிக் கூடெல்லாம் பிழாக்கள் போத்தல்

பதிவின் வடிவம்

கள்ளுண்போர் காட்சி- யாழ்ப்பாணன் கவிதை

நாடெலாம் கள்ளின் நாற்றம்
நாற்றிசை சூழும் வேலிக்
கூடெல்லாம் பிழாக்கள் போத்தல்
குடியர்களங்கு கூடித்
தேடிய பொருளை யெல்லாம்ஞ்
சிதைத்தவர் குடித்தலாலே
சாடியா உந்தி வீங்கும்
சதமுமிக் காட்சி காண்பீர்.

மதுவினைக் குடித்து மாந்தி
வழியெலாம் ஆட்டம் போட்டு
எதிர்வரும் மக்களோடும்
எந்திரம் பலவற்றோடும்
நிதமுமே மோதி நிற்பார்
நலத்தினிற் புரள்வர் அன்னார்.
விதவிதக் காட்சி காட்டி
வேடிக்கை செய்வர் மன்னோ.

கோயிலிற் குடியர் கூட்டம்
குளத்தினிற் குடியர் கூட்டம்
வாயிலிற் குடியர் கூட்டம்
வழியெலாங் குடியர் கூட்டம்
நாயெனத் திரியும் கூட்டம்
நரியெனத் திரியும் கூட்டம்
பேயனெத் திரியும் கூட்டம்
பெருகுதல் நாளும் காண்பீர்.

எனது ஊரான வியாபாரிமூலையைச் சேர்ந்த

மறைந்த கவிஞர் யாழ்ப்பாணன் எழுதிய கவிதை இது.

1951ம் ஆண்டு வெளியான அவரது கவிகை் கன்னி  நூலிலிருந்து

அவர் எழுதிய மேலும் இரு கவிதைகளுக்கான இணைப்பு.

சூரியோதயம் – யாழ்ப்பாணன் கவிதை

ஜீவ இரக்கம் கவிஞர் யாழ்ப்பாணன் பாடல்

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s