கபரகொயா kabaragoya தமிழில் என்ன?

படம்

கபரகொயா எனப்படும் ஊரும் வகையான ஜந்து இலங்கையின் தென் பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. பல்லி,ஓணான், உடும்பு போன்ற ஊரும் பிராணிகளில் ஒன்று.

நான் நோயாளர்களை பார்க்கும் Mediquick சென்று திரும்பும்போது Canal லின் எதிர்புறமாக St Peters College Grounds அணித்தாக இவர் ஊர்ந்து செல்வதைக் கண்டேன. விரைந்தோடி மறைந்துவிடுவார் என்ற பயத்தில் வாகனத்தில் இருந்து குதிதோடி எடுத்த படம் இது.

வெயில் எதிர்ப்புறமாக அடித்துக் கொண்டிருந்ததால் சிறப்பாக எடுக்க முடியவில்லை.

Asian water monitor என அழைக்கப்படும் இது இலங்கையில் மட்டுமே காணப்படுவதாகச் சொல்கிறார்கள். சிங்களத்தில் கபரகொயா எனும் இதை நீர் உடும்பு என்று தமிழில் சொல்லலாமா?

knob-nosed lizard அல்லது  hump-nosed lizard எனவும் அழைப்பதாகப் படித்தேன்.

சலமந்தரா என இணையத்தில் ஒருவர் எழுதியிருந்தார்.

இது நீர்நிலைகளை அண்டிய பகுதிகளில் வாழும். புதிதாகப் பார்ப்பவர்கள் இதனை முதலை என எண்ணக் கூடும்.

பொதுவாக சாதுவான மிருகங்கள். ஆனால் கோபமூட்டப்படால் தங்கள் வாலால் அடிக்கவும், நகங்களால் கிழக்கவும், பல்லினால் கடித்துக் குதறவும் செய்யும்.

நீந்தக் கூடியவை. தமது வாலிலுள்ள துடுப்பு போன்ற பகுதியை பயன்படுத்தி நன்றாக நீந்தும். மீன், தவளை, எலி, பறவைகள். நண்டு, பாம்பு போன்றவற்றை உண்ணும்.

0.0.0.0.0.0

5 responses »

  1. I have seen them in close proximity while living in Matale. Many of them are seen in the Battaramulla area and during my recent visit to Lanka our travel guide showed a few them near a creek in Habarana. Some have grown to the full size. I think they are comparable to the monitors of the Galapagos. They may not be Salamanders (Amphibia). They belong to reptelia.

  2. Dr.M.K.Muruganandan ஐயா,

    வித்தியாசமான பிராணியாக உள்ளது.இப்போதுதான் பார்க்கிறேன்.பெரிய பல்லிமுதலை போலவே உள்ளது.”வாகனத்தில் இருந்து குதித்தோடி எடுத்த படம்”_கஷ்டப்பட்டு எடுத்து எங்களுடன் பகிர்ந்துகொண்டதில் மகிழ்ச்சி.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s