Category Archives: மனவோடை நிலவுகள்

மீளவும் தவழுதல் விதிக்கப்பட்டதாயிற்று.

பதிவின் வடிவம்

DSC07562-002

பாதச் சுவடுகளால்
தேய்ந்த தரை
தூசியின் இருளில்
ஒளிந்து கிடந்தது
காலச் சக்கரங்களின்
எல்லையில்
புதிய சுவடுகள் பதிந்த வேளை
வாழ்வின் எச்சமானவையும்
மனவோடை நிலவுகளும்
கோடைத் துளிர் மழையெனத்
தழுவிச் சென்றன

14494720560_81894cc266_z
பனிப் பாறை வெடிப்புகளாய்
உருகும் நினைவுச் சுரங்கங்களில்
மூழ்கிச் சிலிர்த்தும்
நிஜ உலகில்
மீளவும் தவழுதல்
விதிக்கப்பட்டதாயிற்று.

DSC07566-001

எம்.கே.முருகானந்தன்

0.00.0